počítadlo
Slovak Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech English Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish

nedeľa   21. júl   2024
Úvod  //  Palivové drevo  //  Vlhkosť a výhrevnosť

VLHKOSŤ A VÝHREVNOSŤ

 

Veľkou výhodou dreva je  uchovávanie  si svojho energetického obsahu a v prvých dvoch až troch rokoch po spílení a kvalitnom uskladnení sa množstvo spáliteľnej energie relatívne zvyšuje a to hlavne kvôli  tomu, že v tomto čase prebieha proces sušenia. Toto je dôležitý fakt, pretože vlhkosť v dreve sa uvoľňuje aj v ohnisku a to na úkor výhrevnosti. Súčasne pri spaľovaní vlhkého dreva klesá aj teplota spaľovania, čo vedie k nesprávnemu zoxidovaniu všetkých spáliteľných zložiek, dochádza k zvýšenej tvorbe sadzí a následnému zanášaniu komína a k znižovaniu životnosti kotla. Nižšia teplota spaľovania má za následok aj nižšie odovzdané teplo a slabší ťah komína.

Pri nízkej vlhkosti horí drevo prakticky bez dymu, ľahko sa zapaľuje a tvorí málo popola asi 1% až 1,5% pôvodnej hmotnosti. Popol ktorý vzniká z horenia dreva obsahuje vápnik, horčík, dusík , hydroxid sodný a draselný, kyselinu fosforečnú , oxid kremičitý a množstvo stopových prvkov. Drevný popol na rozdiel od popola z uhlia je nesúdržný a hodí ako prírodné hnojivo.

Najdlhšie horí oheň v ohnisku pri spaľovaní tvrdých drevín, najľahšie zase horia ihličnaté dreviny s obsahom živice. Dobre však horí každé drevo, ktoré má nízky obsah vlhkosti pod 15%. Túto vlhkosť dosahuje drevo po sušení buď prirodzenom alebo nútenom. Z ekonomického hľadiska je najlepšie drevo sušiť prirodzeným spôsobom formou vhodného skladovania.  To vyžaduje včasné zakúpenie palivového dreva a jeho okamžité vhodné uskladnenie.

 

Prehľad drevín a ich objemová hmotnosť, výhrevnosť a merný výkon v závislosti od relatívnej vlhkosti dreva.

Tieto údaje sú orientačné +-5% a platia pre suché palivové drevo v rozmedzí vlhkostí od 0 do 12%:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto údaje sú orientačné +-5% a platia pre vzduchosuché palivové drevo v rozmedzí vlhkostí od 15 do 25%:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto údaje sú orientačné +-10% a platia pre mokré palivové drevo v rozmedzí vlhkostí od 30 do 50%:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR!: Pri dlhšom skladovaní viac ako 3 roky prichádza k aeróbnemu rozkladu dreva v dôsledku čoho klesá jeho výhrevnosť

 

Z tabuliek vyplíva, že najväčšiu výhrevnost na kg hmoty má jedľové drevo a to je ihličnatá mäkká drevina. A najväčšiu výhrevnosť na objem má suché agátové drevo, čo je zase výhodné kúrenie, vzhľadom na previdelnosť prikladania.

 

Logo WCUT®je registrovaná ochranná známka a podlieha zákonu 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Jeho porušenie môže viesť k trestnoprávnemu postihu na základe zákona 300/2005 Z.z. podľa §283.

 

© 2012 WCUT®, všetky Tabuľky, Texty a informačné Články na tejto stránke sú chránené autorským zákonom, ich kopírovanie, neautorizované šírenie alebo komerčné využitie môže viesť k trestnoprávnym postihom podľa práva SR a EU.

© 2012 WCUT®, všetky Fotografie a Obrazové náhľady na tejto stránke sú chránené autorským zákonom, ich kopírovanie, neautorizované šírenie alebo komerčné využitie môže viesť k trestnoprávnym postihom podľa práva SR a EU.

S5 Box

Štatistika návštevnosti

1043228
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Úhrnom
115
126
3114
1035692
9658
10701
1043228

Vaša IP adresa: 3.226.72.194
Presný čas 21:46:32 21-07-2024